Byggepladsinstallationer

Dårlige løsninger er alt for dyre, selvom de er midlertidige.

Med vores tætte tilknytning til entreprenørbranchen har vi over en lang årrække opbygget solid erfaring med optimale byggepladsløsninger. Vi er vant til at arbejde på byggeplads og ved, at disse anlæg fører et hårdt liv, og vi har et godt greb om, hvordan tingene fungerer bedst under disse forhold. Vi ved også, at tabt produktionstid koster penge, hvis de midlertidige forsyningsanlæg til byggepladsen ikke fungerer 100 % eller ikke er lavet ordentligt. Vi kan hjælpe dig med alle installationer, og har en bred og stor materielbeholdning til alle installationer på eje, leje eller tilbagekøbsbasis.

Udover materiel og installationer kan vi hjælpe dig med input til byggesagens sikkerhedsplan. Vi udfører også lovpligtige eftersyn af anlæggene, så du har den nødvendige dokumentation overfor myndighederne på plads.

Gå tilbage til startsiden for Teknik

Projektering, udførelse eller service af tekniske installationsopgaver? Vi udfører også energirenoverings- og ESCO-projekter.

Referencer - Teknik service

Vi udfører energioptimering for Allerød Kommune, og Bella Center er blandt vores faste kunder på branddøre og ABA. Se også vores referencer på alternativ energi og serviceaftaler her.