• NCC har udviklet en smart teknik-skakt

NCC Teknik-skakt

Den præfabrikerede installationsskakt er NCC´s innovative bud på en industrialisering af byggeprocessen. Skakten konfigureres specifikt til det enkelte byggeri allerede i projekteringsfasen, hvorefter den bygges på fabrik og ankommer klar til montage samtidigt med montagen af råhuset.

Med installationsskakten samler vi installationerne ét sted og flytter dermed og flytter dermed en række arbejdsprocesser fra byggepladsen til industriel produktion. Det reducerer byggeperioden væsentligt og sparer både mandetimer og kroner. Konceptet sikrer desuden, at alle processer er gennemarbejdede inden byggestart, så byggeprocessen forløber uden uforudsete problemer. Det giver en mere ensartet kvalitet og efterfølgende en højere driftssikkerhed af installationerne.

"En skakt, der opføres på stedet, har over 300 forskellige arbejdsoperationer per etage. Med vores præfabrikerede skakt reducerer vi antallet af arbejdsoperationer per etage til cirka 20"

NIELS PALUDAN, FORRETNINGSCHEF, NCC INSTALLATIONSSKAKT

Med skakten får du følgende fordele:

  • Budgetsikkerhed
  • Optimeret byggeproces/Kortere byggeperiode
  • Underlag for udstøbning i etagedæk
  • Optimal opfyldelse af brandkrav
  • Bæredygtig løsning af interim opvarmning / udtørring
  • Minimering af svind / spild på byggepladsen
  • Høj ensartet kvalitet
  • Bedre arbejdsmiljø/færre arbejdsprocesser på byggepladsen

Skakten er udviklet i et samarbejde med Byggeriets Innovation (Realdania) og DTU og blev i 2009 indstillet til Ingeniørernes Produktpris.