• Inddrag NCC Teknik-skakt tidligt i byggeprojektet

Kom tidligt i gang

Med en samlet føring af installationerne op gennem etageadskillelsen er skakten velegnet til boliger, plejeboliger, hotel- og hospitalsbyggeri, fordi du sparer kvadratmeter på at samle installationerne ét sted. Skakten leveres i moduler, som hejses ind i bygningen og efterfølgende samles og udstøbes i etageadskillelserne. Til renoveringsopgaver leverer vi et særligt modul, som ikke behøver kran til indhejsningen. Du modtager en skakt tilpasset på mål og nøjagtigt beregnet til din bygningskonstruktion med de installationsføringer, du har specificeret.

Du får åbenlyse fordele med skakten ved at indarbejde den i dit projekt så tidligt som muligt. 

Vi vil gerne møde dit projekt allerede i design/projekteringsfasen fordi:

  • 85 % af alle badeværelseskonfigurationer kan løses indenfor tre forskellige skakttyper – hvilket giver projektet ensartethed og struktur
  • Vi tidligt i processen kan hjælpe dig med at løse de brandmæssige aspekter af installationerne
  • Jo tidligere vi definerer afstandskrav, sammenhænge med projektets rumfunktioner og andre installationer i projektet, jo mere kan du optimere hele projektet
  • Ved at projektere skakten så tidligt som muligt, sikrer du den optimale placering i forhold til dens funktionalitet, altså samspillet mellem skakt, badeværelse, køkken og hele etageplanen

Vi indgår i din projektering sammen med dig som bygherre eller rådgiver og bidrager med en BIM model, samt 3D-tegninger som kan indgå i projektet som en del af projekteringsmaterialet. Er dine installationer allerede færdigtegnet, kan vi nemt tage udgangspunkt i det og løse opgaven, men den tidlige optimering får du selvfølgelig ikke. Så kontakt os så tidligt som muligt, hvis du vil udnytte alle fordelene.

Miljøcertificering

Vi ønsker at mindske miljøpåvirkninger fra vores egen produktion og tilbyde vores kunder løsninger, der bidrager til et lavt energiforbrug. NCC er ISO 14001:2004 -certificeret indenfor miljøledelse.


Arbejdsmiljøcertificering

Vi styrker det forebyggende arbejdsmiljø-arbejde for at minimere risici og reducere
arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser. NCC er OHSAS 18001:2008-certificeret inden for arbejdsmiljøledelse.

Kvalitetscertificering

Vi vægter kundetilfredsheden, arbejdsglæden hos de ansatte og den løbende forbedring af produkter, processer og ydelser. NCC er ISO 9001:2008-certificeret indenfor kvalitetsstyring og energimærkning af bygninger.