Processen for en skakt-leverance

Processen foregår i løbende dialog mellem jeres design- og projekterings-ansvarlige og vores projekteringsfolk

DESIGN, ud fra det konkrete projekt aftaler vi antallet af tappesteder, afløb, ventilationsløsning og alle øvrige installationer. Denne dialog foregår allerede i skitse/dispositionsfase.

PRODUKTIONSGRUNDLAG, du modtager det første konkrete udkast i 2 D og det endelige design i 3D som
tegningsmateriale til videre bearbejdning under den videre projektering.

FABRIKATION, når skakten er færdig-designet, klargør vi modellen til produktion. Den bygges herefter på
fabrik efter de nøjagtige angivelser.

LEVERANCE, skakten leveres beskyttet mod vejrlig på byggepladsen i færdige moduler, gennemskyllet og trykprøvet med isolerede rør og kanaler.

MONTAGE, skakten monteres samtidigt med råhuset. Modulerne indeholder underlag for nem udstøbning
imellem etagedækkene.

IBRUGTAGNING, efter montage kan den permanente varmeinstallation tilkobles, og udtørringen af bygningen kan påbegyndes uden interim installationer.