Miljø- og forureringsoprensning

Lad NCC's eksperter håndtere forurenet jord.

NCC Infrastruktur udfører alle former for miljø- & forureningsoprensninger ved opgravning og bortskaffelse til godkendte jordrensningsmodtagere og deponier.

NCC sørger for forklassificering af den forurenet grunde, samt ansøgning hos myndighederne om anvisning af jorden til godkendt modtager.

Vi løser opgaver som:

  • Oprensning af jordforurening
  • Tømning og rensning af olieudskillere
  • Opgravning og fjernelse af olietanke