• Hercules fra NCC løfter selv de største opgaver

Piloteringsopgaver til alle former for byggerier

Ved pælefundering føres bygværkets belastninger ned til de bæredygtige jordlag så bæreevnen sikres.

Følgerne af vanskelige jordbundsforhold, byggeri i områder med opfyld og byggeri i nærheden af kajkonstruktioner er blandt andet situationer, hvor pælefundering er attraktivt.

Ved pælefundering overføres bygværkets belastninger ned til de bæredygtige jordlag, hvorved der sikres tilstrækkelig bæreevne. Som hovedregel gælder, at hvis afstanden til de bæredygtige jordlag er større end 3-5 meter, er det økonomisk mest fordelagtigt at pilotere.

Generelt anvendes der tre former for pæle:

  • jernbetonpæle
  • stålprofilpæle
  • træpæle

Hercules Fundering udfører piloteringsopgaver til alle former for byggerier:

  • mindre parcelhuse
  • mastefundamenter
  • brobyggeri til større bolig-, erhvervs- og industribebyggelser

Der findes ikke en sag, der er for lille eller for stor.

Skal der piloteres op af en eksisterende bygning, eller skal pælene igennem jordlag med kendte hindringer, kan der påmonteres boremotor på siden af rammemaskinen, herved kan der forbores i op til 17 meters dybde. 

Hercules Funderings maskinpark råder over flere traditionelle rammemaskiner, men har også maskiner til ramning, hvor det er særlig vanskelige pladsforhold, samt maskiner med rækkevidde på op til 10 meter.