• Styret boring

Opgravningsfri ledningsrenovering

Vores eksperter hjælper kommuner og forsyningsselskaber med mindst muligt at genere borgere og trafikanter ved at vedligeholde ledningsnettet til både spildevand og forsyning uden at opgrave store områder.

Med opgravningsfri metoder som

  • styret underboring
  • rørsprængning
  • strømpeforing

kan vi renovere ledninger til både vand og spildevand over alt.

Især i byområder kan det være en fordel ikke at skulle gribe ind i folks dagligdag.

Styret boring

Med en gravefri løsning som styret underboring sikrer du færrest mulige gener for trafikanter, beboere og erhvervsdrivende i området.
Du undgår også problemer med belægninger, der skal brydes op og anlægges, og du skal ikke håndtere store mængder jord, som kan være forurenet.

NCC Rørteknik - Pipe bursting

NCC Rørteknik - Rørsprængning

NCC Rørteknik - Strømperenovering