NCC Rabatgrus

NCC Rabatgrus findes i 2 varianter:

  • NCC rabatgrus med ler – en blanding af leret grus, stenmel og skærver
  • NCC rabatgrus med kalk – en blanding af grus, kalkfiller, stenmel og skærver

Gode egenskaber for NCC Rabatgrus:

  • Høj bæreevne og god modstandsdygtighed overfor sporkøring
  • Lille tendens til støvdannelse i tør tilstand
  • God friktion i våd tilstand
  • En tæt og stærk overflade med mindsket forekomst af ukrudt
  • Lang holdbarhed og mindsket vedligehold i forhold til mere grusede materialer

Det er vigtigt at få tillagt et stabilt materiale ved asfaltkanterne. En god rabat øger asfaltens holdbarhed, og den øger tilmed trafikanternes sikkerhed.

Kant fyldning kan foretages umiddelbart efter asfalteringen.

Forud for kant fyldningen skal rabatten være afrettet, og der kan i nogle tilfælde være behov for en egentlig rabatfræsning.