Råstoffer - produkter, priser og kontakter

Vi leverer danske råstoffer på et bæredygtigt grundlag

Lokal indvinding og kort transportvej er en hjørnesten i råstofforsyningen

Hos NCC lægger vi vægt på at være tæt på vores kunder - hele vejen.
Fra måden vi samarbejder på til leveringen af råstoffer til dine projekter.

Korte transportveje af råstoffer fra indvindingssted til anvendelsessted er mest bæredygtige. Økonomisk såvel som miljømæssigt. Det reducerer omkostningerne til transport og giver dermed en god råstoføkonomi i dine projekter. Og det er samtidig det mest skånsomme mod miljøet. Dette sikrer NCC, Råstoffer i kraft af vores mange lokale grusgrave i Danmark, indvinding til søs i danske farvande og granitbrud på Bornholm. Vores 31 råstoflagre og forabejdningspladser er jævnt fordelt over hele landet, så der aldrig er langt til de materialer, din virksomhed har brug for.

Pr. 1/1-2016 er energitillægget fastsat til 0%, da vi har indgået fastprisaftale med vores energileverandør.