• NCC arbejder med Bonna-ledninger
  • NCC har erfaring med bonna-ledninger

Råvandsledninger

Vi udfører alle former for nyanlæg, og vi renoverer råvandsledninger med tilhørende brønde og tekniske installationer.

NCC råder over en bred erfaring med at etablere vandledninger, og vi har et tæt samarbejde med faste smede og el-leverandører til de tekniske installationer.

Vi løser opgaver som:

  • Levering og etablering af hovedvandledninger inkl. svejsearbejde
  • Omlægning af eksisterende Bonnaledninger
  • Montering af afsenderbrønde, udluftningsbrønde, og prøvetagningsbrønde
  • Råvandsstationer inkl. installationer
  • Styrede boring af vandledninger