• Asfaltarbejde udført af område Store Projekter på Vestfynske Motorvej

  • Asfaltarbejde udført af område Store Projekter på Vestfynske Motorvej

  • Asfaltarbejde udført af område Store Projekter på Vestfynske Motorvej

  • Asfaltarbejde udført af område Store Projekter på Vestfynske Motorvej

Store Projekter

Område Store Projekter er en landsdækkende organisation i NCC Roads, med ansvar for udførelse af større anlægsentrepriser og for asfaltarbejder som udføres for Vejdirektoratet.

Organisationen består i dag af 4 projektledere og 1 tilbudschef. Når det er påkrævet, inddrages medarbejdere fra områderne i forbindelse med tilbudsgivning og udførelse af enkelt entrepriser. 

Fleksibilitet, høj faglighed og nytænkning er nøgleord i Store Projekter. 

I forbindelse med tilbudskalkulationer oprettes der en arbejdsplan. Arbejdsplanen inddrager personer fra relevante afdelinger i Roads: laboratorium, fræserafdeling, OB-afdeling, broafdeling, vejservice samt eventuelle eksterne leverandører. Arbejdsplanen sikrer at Roads får afgivet et kvalificeret tilbud under hensyntagen til risiko, muligheder og kapacitet.

Når et tilbud bliver til ordre overgår sagen til en af vores projektledere. Projektlederen har herefter det fulde ansvar for gennemførelsen af projektet fra planlægning, opstart, udførelse og til aflevering.

Område Store Projekter har ingen asfalthold, men benytter sig af udvalgte asfalthold, som lejes i områderne. Leje af asfaltholdene og store mængder asfalt fra asfaltfabrikkerne kræver et godt samarbejde med de lokale asfaltafdelinger. Det er helt nødvendigt for Område Store Projekter at der er adgang til den tilstrækkelige  mængde asfalt og til de rette asfalthold, når vi udfører entrepriserne.

I de øvrige nordiske lande er der også et Område Store Projekter. I et nystartet projekt skal vi i hele NCC Roads, Område Store Projekter, lære af hinandens erfaringer og bl.a. optimere udnyttelse af det specielle grej (store asfaltudlæggere, feedere, mobile asfaltværker m.m.) vi har i de forskellige lande.

Her er der mulighed for at styrke NCC´s konkurrence evne, og udvikle vores evne til at udføre store projekter på den mest optimale måde. Dette gælder både med hensyn til økonomi, kvalitet og kundehensyn.