Tidlig inddragelse - for projektets skyld

NCC har arbejdet målrettet for tidlig inddragelse i byggeprojekter siden år 2000 og har opbygget stor erfaring, som kan gavne dit projekt.

Mere tilfredse kunder med tidlig inddragelse

Tilfredse kunder er baggrunden for, at NCC i Danmark har gennemført mere end 200 bygge- og anlægsprojekter, hvor vi har været inddraget tidligt i processen. På nordisk plan tæller vi mere end 500 projekter.

Ved at komme tidligt ind i processen og opnå et tættere samarbejde med kunden og rådgiverne, kan vi bidrage med viden, der giver de bedste løsninger inden for bygherrens budget.

Dermed kan vi bedre være med til at sikre kunden det bedst mulige resultat og værne mod skuffelser undervejs.