• Støbning af første bundplade.

Tinghøj – renovering af Danmarks største vandreservoir

Danmarks største drikkevandsbeholder gennemgår i øjeblikket en større renovering. Det skal sikre opbevaring af rent drikkevand til hovedstadsområdet. Bag projektet står HOFOR, Krüger og NCC.

Beholderen, der renoveres, vil kunne rumme 63.000 m3 drikkevand. Det svarer til vandforbruget hos 630.000 københavnere i ét døgn. Grundet utætheder har beholderen dog stået tom siden 90’erne. For at fjerne risikoen for forurening fra bl.a. indsivende vand bygges en ny beholder i den gamle.

HOFOR - Hovedstadsområdets Forsyningsselskab har hyret rådgiveren Krüger, arkitekten Gottlieb Paludan og entreprenøren NCC til at renovere beholderen. Der er tale om et komplekst projekt, som udføres i et samarbejde, der kaldes tidlig partnering, hvor bygherre, rådgiver og entreprenør fra de tidlige faser af projektet samarbejder om at finde de bedste løsninger.

Samarbejdet gav millionbesparelse

Efter nogle måneder med tæt samarbejde inden selve renoveringen gik i gang blev projektet optimeret. Der blev eksempelvis valgt en løsning på beholderens ståltag, som sparer projektet 5 mio. kr. Derudover har selve renoveringsarbejdet involveret støbningen af den fodboldbane-store bundplade, som er blevet støbt af fire omgange á ca. 2.500 m2. Her har man benyttet de største betonpumper, der findes på det danske marked. 

Sikkert drikkevand

Den innovative løsning med at bygge en ny beholder inde i den gamle er omfattende, men sikrer til gengæld en særlig høj vandkvalitet. Designet medfører, at man bruger en stor del af den gamle beholder som klimaskærm for den nye. Samtidig opnås et meget højt sikkerhedsniveau, fordi forurening fra omgivelserne ikke kan komme i forbindelse med drikkevandet. 

Det drikkevand, HOFOR leverer til københavnerne, har status af at være renere end flaskevand. Drikkevandet i den ny-renoverede beholder skal leve op til de samme strege kvalitetskrav.

Anlægget forventes idriftsat december 2016.