• Fjernvarmetunnel under Københavns havn
  • Fjernvarmetunnel under Københavns havn
  • Østerbrotunnel
  • Østerbrotunnel

Tunnelering

NCC udfører microtunnelering i forskellige dybder og dimensioner i forbindelse med diverse ledningsomlægninger bassinledninger, og afløbssystemer.

Tunnelering kan udføres med åben front, kaldet ”pipe jacking”, eller tryksat lukket front.

Ved valg af lukket front og brug af mixed shield, kan det aktive jordtryk og vandtryk ved udgravningsforenden, holdes i balance med en slurryblanding, det vil sige en blanding af jord, vand, og bentonit.

Vi løser opgaver som:

  • Etablering af presse- og modtagergruber
  • Grundvandssænkning
  • Tunnelering med åben og lukket front
  • Etablere tilslutningsbygværker