• Skejby Company House

BREEAM

BREEAM er en engelsk mærkningsordning, der skal fremme miljøvenligt og energieffektivt byggeri.

Der gives point (credits) i forskellige kategorier. Kategorierne afvejes derefter mod hinanden ved hjælp af nogle fastlagte faktorer, der afspejler deres indflydelse på miljøet.

  • Energi (forbrug og CO2udslip)
  • Bygningsdrift
  • Sundhed og trivsel
  • Transport (transport relateret CO2 udslip og placeringsrelaterede faktorer)
  • Vand (forbrug og effektivitet inde og ude)
  • Materialer
  • Arealforbrug og placering
  • Økologi (bevarelse og forbedring af grunden)

Kriterierne forholder sig i høj grad til eksisterende lovgivning og vurderingskriterier.

Afhængig af hvor mange point byggeriet får, kan det certificeres som : Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding - eller med 1 til 5 stjerner

NCC´s ambition er at skabe bygninger, som påvirker miljøet mindst muligt, og ved hjælp af BREEAM opnås en bred og komplet vurdering af bygningers samlede miljøpåvirkning.

BREEAM Circle


Studier viser, at grønne bygninger hurtigt tjener sig hjem, takket være lavere energiomkostninger. Der er til og med studier, der påviser en gavnlig effekt på helbredet i form af lavere sygefravær i miljøcertificerede kontorer, og at elever præsterer bedre i skoler, som er bygget med fokus på miljøhensyn