Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


 • NCC udbygger sygehuset i Aabenraa

Nyt sygehus

Udvidelse af sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

Udbygningen indeholder mange nye faciliteter:

 • fælles akutmodtagelse
 • ny OP-gang
 • sterilcentral
 • varemodtagelse
 • mor-barn sengeafdeling
 • gynækologisk-obstetrisk afdeling
 • hjerteafdeling

Udbygningen etableres i sygehusets sydlige og sydvestlige ende, og skal danne grundlag for en videre udbygning.

De fysiske rammer i Sygehus Sønderjylland Aabenraa skal være fleksible og danne mulighed for at tilgodese patienter i et behandlingsforløb. Det kan over tid bliver mere og mere avanceret, og ofte individualiseret i forhold til den enkelte patient og med involvering af flere professionelle behandlere.

Undersøgelser og behandling vil i stor udstrækning foregå ambulant, så alene de mest syge vil være indlagt over tid.

Disse perspektiver stiller krav til patienternes sikkerhed.

Fakta

 • Bygherre: Region Syddanmark
 • Bruger: Sygehus Sønderjylland
 • Arkitekt: Aarhus Arkitekterne A/S
 • Ingeniører: Alectia A/S, Oluf Jørgensen A/S, Balslev A/S, Søren Jensen A/S
 • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S
 • Entrepriseform: Storentreprise
 • Samarbejdsform: Traditionel
 • Opgavetype: Om- og tilbygning
 • Byggesum: 157 mio. kr.
 • Omfang: 26.000 m²  
 • Byggeperiode: April 2012 – Februar 2014