Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


Åmarken Pumpestation

Udvidelse og ombygning af eksisterende spildevandspumpestation ved Åmarksvej i Hvidovre.

Pumpestationer og kanalforbindelse etableres i vandtæt, afstivet byggegrube, der opdriftssikres med jordankre. Der anvendes midlertidig grundvandssænkning med reinfiltration indtil byggegruben er færdiggjort. Der afstives ned til 11 meter for at beskytte den gamle pumpestation, da der graves under dennes kælder.

De nye pumpestationer kobles til den eksisterende, idriftværende spildevandspumpestation, som pumper vand væk fra kloakanlæg i Hvidovre Kommune til Renseanlæg Damhusåen. Pumpestationen og tryktårnet har overløbsmulighed til Damhusåen.

 • Bygherre: Hofor A/S
 • Ingeniør: Rambøll Danmark A/S
 • Entreprenør: NCC Danmark A/S
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Samarbejdsform: Traditionel
 • Opgavetype: Pumpestation
 • Projektsum: 56 mio. kr.
 • Omfang
  • Tavlebygning
  • Afgravning af 8.300m³ jord
  • Støbning af 1.500m³ beton
  • 1.200m² belægningsarbejder
  • Opførelse af 165m² overbygning
  • Opførelse af 24m² tavlebygning
  • Opførelse af nyt tryktårn
 • Projektperiode: Maj 2013 til oktober 2014