Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


 • NCC har renoveret plejehjemmet Birkebo i Helsingør

Plejecenter Birkebo

Om-, udbygning og renovering i Helsingør.

Der blev foretaget en gennemgående om- og udbygning af plejecenteret.

Projektet omfattede renovering af 58 eksisterende boliger og etablering af 14 nye plejeboliger.

Derudover blev der også etableret en administrations-bygning samt fælles faciliteter som aktivitetsrum, træningsrum og fællesrum.

En af de største udfordringer i projektet var håndtering af skimmelsvamp i tagkonstruktionen, som bestod af tagkassetter.

Projektet blev gennemført i samarbejdsformen Partnering, og udført i etaper. Åbenheden i denne samarbejdsform bevirker, at beslutninger også kan træffes sent i processen med fokus på konsekvenserne for projektets samlede økonomi.

Plejecenteret var under hele forløbet i drift. Det blev koordineret i tæt samarbejde med plejecenterets personale.

Fakta

 • Bygherre: Den Selvejende Ældreboliginstitution Birkebo II
 • Bygherrerådgiver: Thora Arkitekter A/S
 • Arkitekt: Rubow Arkitekter AS
 • Ingeniør: COWI A/S
 • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Samarbejdsform: Partnering
 • Opgavetype: Renovering
 • Byggesum: 95 mio.
 • Omfang: 7.900 m2
 • Byggeperiode: December 2008 – november 2011