Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


Jernbanebro, Vasevej

NCC opførte ny jernbanebro, samtidig med at den gamle var i brug.

NCC opførte ny jernbanebro ved siden af den eksisterende, som stadig var i brug. Arbejdet medførte trafikomlægninger med efterfølgende nedrivning af den gamle bro og 3000 m3 udgravning for plads til den nye bro.
Lanceringen af den 650 tons tunge nye bro satte på det tidspunkt Danmarksrekord i 
sænkningshøjde, efter lanceringen, på 2 m.

Fakta

  • Bygherre: Banedanmark & Rudersdal Kommune
  • Bruger: Banedanmark
  • Projekterende rådgiver: Cowi 
  • Entreprenør: NCC Construction Danmark
  • Entrepriseform: Fagentreprise
  • Samarbejdsform: traditionel
  • Opgavetype: brobygning
  • Projektsum: 5,5 mio. kr.
  • Projektperiode: april 2010 – september 2010