Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


 • NCC har renoveret Glostrup hospital

Glostrup hospital

Krævende totalrenovering.

Total renovering af behandlingsbygning øst og vest samt dele af mellembygning.

Renoveringen omfatter bl.a. udskiftning af vinduer, udskiftning af alle tekniske installationer og opbygning af nye moderne LAF-operationsstuer forberedt for brug af de mest moderne hjælpemidler inden for dette område.

Herudover indrettes den eksisterende kapelbygning til genhusning for funktioner fra behandlingsbygning vest, således at hospitalet kunne opretholde fuld kapacitet.

Projektet er gennemført i partnering, i tæt kontakt med bygherre og brugere.

Projekteringen foregik på projektkontor på byggepladsen med henblik på at styrke samarbejdet, koordineringen og en dynamisk beslutningsproces i relation til de faktiske rammer i de eksisterende bygninger.

Fakta

 • Bygherre: Glostrup Hospital
 • Arkitekt: Creo Arkitekter A/S
 • Ingeniør: Alectia A/S
 • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S, Renovering/Teknik
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Samarbejdsform: Partnering
 • Opgavetype: Ombygning, renovering
 • Byggesum: 229 mio. kr.
 • Omfang: 13.000 m²
 • Byggeperiode: Juni 2006 – august 2009