Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


  • NCC udførte forsyningsledning for GribVand

Trykledning for Gribvand Spildevand A/S

Transportledning til spildevand fra Stokkebro rensningsanlæg til Blistrup Renseanlæg.

Aftalen bestod overvejende i at etablere 7,9 km styret boring, trykledning samt sætning af 20 brønde.


NCC er optaget i kontrolordningen for Styretboring og gennempresning, og vi har dermed den godkendte kvalitets-kontrol til at udføre arbejdet.


Ledningen er primært anlagt ved styret underboring, så støv og støj mindskes, ligesom det også giver færre trafikale gener i forhold til opgravning i anlægsperioden.


Ledningstracéet ligger i Stokkebjergsvinget, Hesselhøj, Stokkebrovej, Unnerupvej, Kolbæk Byvej, Hesselbjerg-vej, Kirkevej, Peter Hildes Vej, Tulstrupvej og Bøge-bjergvej.


Vores arbejdsproces og kvalitetssikringsystem gør planlægning og kommunikation, herunder orientering til borgerne enkel og funktionel. Beboerne bliver informeret per brev til deres private ejendom mindst en uge før arbejdet påbegyndes.

Fakta

  • Bygherre: Gribvand Spildevand A/S
  • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S, Rørteknik
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Opgavetype: Afløb
  • Projektsum pr. år.: 16 mio. kr.
  • Omfang: 7.838 meter styret boring. Installationslængder 100-300 meter. 20 stk. Ø1250 PE brønde i dybden 2-5 meter. Stuksvejsning af 8.000 lbm samlet med elmuffer. Trykledning 4,5 km. 3,4 km gravitationsledninger ø160 - ø400 SDR 17. Tv-inspektion
  • Projektperiode: April 2011 – december 2014