Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


Havneholmen Aarhus

Moderne boligbyggeri med udsigt til Aarhus Havn

Havneholmen er et moderne boligbyggeri, der opføres ved havnefronten i Aarhus ved siden af Isbjerget. Byggeriet kommer til at bestå af knap 400 lejligheder med to til fem værelser. Lejlighederne er tænkt til udlejning.

Lejlighederne fordeles på i alt fem boligblokke, der opføres og tages i brug over tre etaper.

 • 1. etape (2 boligblokke) er indflytningsklar ultimo 2015
 • 2. etape (ligeledes 2 boligblokke) forventes færdigt primo 2016
 • 3. etape (1 større boligblok) forventes klar ultimo 2016.

Under de fem boligblokke og de tilhørende udenomsarealer etableres en stor parkeringskælder. Foruden parkering til beboerne på Havneholmen vil offentligheden også kunne bruge p-kælderen.

NCC opfører boligbyggeriet Havneholmen for Topdanmark Ejendom A/S og PenSam Liv forsikringsaktieselskab. 

 

Fakta om byggeriet

 • Ca. 39.800 m2 boligareal, inkl. fællesarealer
 • Ca. 14.500 m2 kælderareal til parkering, depot- og teknikrum m.v.
 • Ca. 400 lejligheder i varierende størrelser
 • Topdanmark Ejendom og PenSam Liv forsikringsaktieselskab er bygherre i fællesskab (50/50)
 • C.F. Møller er arkitekt
 • Niras er bygherrerådgiver og COWI er rådgivende ingeniør
 • NCC er totalentreprenør
 • Indflytning vil ske løbende i takt med aflevering af de enkelte etaper.