Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


 • NCC renoverer kommunernes kloak- og vand-ledninger
 • NCC står for meget af landets kloakrenoveringer

Klimasikring af spildevandsledninger

Kloakrenoveringer med rørsprængning for VandCenter Syd

Aftalen består overvejende af 1,1 km rørudvidelse af gamle spildevandsledninger og sætning af 11 stk. ø1250 brønde og tilkobling af 97 stik i Odense Nord.

NCC er optaget i kontrolordningen for ledningsrenovering ved rørsprængning og har derved den godkendte kvalitetskontrol til at udføre arbejdet.

Vores arbejdsproces og kvalitetssikringsystem gør planlægning og kommunikation, fx orientering til borgerne enkel og funktionel. Beboerne bliver informeret med brev til deres private ejendom mindst en uge, før vi begynder arbejdet.

Arbejdet er udført i én sammenhængende arbejdsgang, det vil sige:
 • forundersøgelser
 • opgravning
 • rørsprængning
 • montering af sadelgrenrør
 • tilslutning af stikledninger
 • afsluttende TV-inspektion
En specialfremstillet svejse-studs er afprøvet ved Teknologisk Institut.

Fakta

 • Bygherre: VandCenter Syd A/S
 • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S, Rørteknik
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Opgavetype: Kloakrenovering
 • Projektsum: 7 mio. kr.
 • Omfang: 550 meter Ø315-560Rørsprængning / Bursting i dim. Ø315-560 PE 100 sdr samt 550 meter Ø600-800 pp traditonel gravning. 11 stk. Ø1250 brønde i dybden op til 4 meter og 97 stikledninger. Svejsning samt trykprøvning
 • Projektperiode: December 2012 – februar 2013