Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


  • NCC står bag skybrudssikring i København
  • NCC står bag skybrudssikring i København
  • NCC står bag skybrudssikring i København

Skybrudssikring

Lokal afvanding af regnvand ved børnehave i København

Børnehaven Stenurten, der har til huse i Rantzausgade på Nørrebro ligger en meter under gadeniveau. Det har givet anledning til store problemer med vand overalt på hele børnehavens udendørsområde, når der var voldsom nedbør.

For at løse problemet har vi etableret brønde, der indgår i et lukket system, og et forsinkelsesbassin, hvor pumper giver ekstra volumen til at pumpe den ekstreme regn-vandsmængde hen til bassinet. På den måde oversvømmes børnehavens arealer ikke længere, når det regner kraftigt.

Fakta

  • Bygherre: Københavns Kommune, Ejendomme
  • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S, Rørteknik
  • Entrepriseform: Fagentreprise
  • Opgavetype: LAR / skybrudssikring
  • Projektsum: 1,2 mio. kr.
  • Omfang: 400 m2  belægning med teglsten, rør 90 m, Ø600, støttemur i træhegn
  • Projektperiode: November 2013 – januar 2014