Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


  • NCC udfører LAR for Frederiksberg kommune
  • NCC sikrer borgerne mod skybrud med LAR
  • LAR sikrer borgerne mod monsterregn

Lokal afledning af regnvand (LAR)

Klimasikring for Frederiksberg kommune.

Langs Wilkensvej, C.T. Barfodsvej, Malte Bruuns Vej og en mindre del af P.G. Ramms Allé på Frederiksberg er der foretaget separering af vej og tagvand.

Separeringsledningen fra disse veje er ført under Finsenvej til ”Grøften” i Lindevangsparken, og i tilknytning hertil er de etableret pumpe til tømning af ledningen under Finsensvej. Afløb fra pumpen er ført til fontænen ”Kilden”.

I Lindevangsparkens østlige side er der gravet en grøft, der skal forsinke og nedsive det separerede vand fra vejene nord for Lindevangsparken.

Omkring betonscenen er der lavet en terrassering med siddepladser og under betonscenen er der lagt faskiner til nedsivning af drænvand og overløbsvand fra ”Grøften”.

Fakta

Bygherre: Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning A/S

Ingeniør: NIRAS og Marianne Levinsen Landskab 

Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S, Forsyning og Miljø

Entrepriseform: Hovedentreprise

Samarbejdsform: Traditonel

Opgavetype: LAR

Omfang: 

  • 6 m diameter regnbed
  • 250 m lang og 6 m bred grøft
  • 350 m3 bassin under jorden
  • Betonscene på 22 m i diameter
  • Beplantning af frugttræer og buske langs grøften
  • Belægning af teglsten på pladsen og etablering af belysning

Projektsum: 15  mio. kr.

Projektperiode: Juli 2014 - august 2015