Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


Mikrotunnellering på Oslo Plads

Søvandsledning omlagt for at gøre plads til kommende metro.

I forbindelse med ledningsomlægninger for den kommende Metrostation på Oslo Plads er den eksisterende søvandsledning lagt i en dybde af 9-11 meter under terræn.
På grund af grundvand og trafik valgte NCC at lade omlægningen udføre som en tunnelerende løsning - tryksat lukket front i dimensionen ID/OD 1600/1920 mm.

Fakta

  • Kunde: CTR A/S
  • Ingeniør: Rambøll AS
  • Entreprenør: NCC Construction Danmarks anlægsenhed
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Opgavetype: Anlæg
  • Projektsum: 4 mio. kr.
  • Omfang: Tunnelering tryksat lukket front - 60 lbm. ID/OD 1600/1920 mm
  • Projektperiode: 2011 til 2011