Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


Punkthusene i Tuborg Havn

Unikt kontorbyggeri ved Tuborg Havn

Punkthusene i Tuborg Havn er bygget som kontorfællesskab eller som Domicilejendom for den større virksomhed. Husene har en base i stueetage som indeholder fælles kantine, reception, mødecenter samt øvrige fællesfunktioner. De øvrige 6 etager er udformet som kontoretager med egne toiletkerner og te-køkkener.

For at skabe sammenhæng mellem de enkelte etager er der lavet et antal atriumåbninger mellem etagerne. Under Punkthusene er der depot- og teknikrum samt p-kælder i 3 etager.

Punkthusene kendetegnes ved den "grønlige" glasfacade med bløde buer, som skal lede tankerne hen på bølger og det nærliggende Øresund.


Fakta

  • Bygherre: Carlsberg Ejendomme
  • Ejer; Pension Danmark
  • Arkitekt: Vilhelm Lauritzen
  • Ingeniør: Rambøll
  • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Byggesum: 327 mio. kr.
  • Omfang: 11.200 m² kontor, 3.200 m² kælder
  • Byggeperiode: 24. januar 2008 - 31. december 2009
  • Adresse: Hellerup