Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


Rørudvidelser uden jordfortrængning

Kloakrenovering uden at grave, men med styret underboring og ved at reame rørene op.

Et villakvarter i Nødebo ved Hillerød var plaget af dårlige kloakker. Området har oplevet meget kraftige regnskyl, som de ringe kloakker ikke kan afvande. Det fører blandt andet til oversvømmelser.

Kloakkerne ligger meget tæt på flere af områdets villaer, der er meget forskelligt funderet. Risikoen for skader pga. jordfortrængning var stor. Villaerne har desuden haver, der er gamle og velholdte. Endelig ligger grundvandsspejlet lige under terræn.

NCC’s løsning:

Normalt ville man ved sådan en renovering bruge strømpeforing. Det var dog ikke muligt hér, da det var nødvendigt at forøge kapaciteten, fx ved at grave eller rørsprænge/burste.

NCC valgte at løse problemerne ved hjælp af NO DIG-teknikker, da det var et følsomt område, man skulle arbejde i.

De kendte NO DIG-teknikker blev brugt på en ny og anderledes måde: På baggrund af erfaring fra tidligere projekter valgte NCC at bruge styret underboring, men samtidig itrække kloakrøret i PE.

Metoden sikrer, at den jord, der ellers ville blive fortrængt, bliver transporteret ud af traceet af det boremudder, der anvendes ved styret underboring.

Fakta: 

  • 150 meter spildevandsledning udvidet fra 200 mm til 355 mm
  • 150 meter regnvandsledning udvidet fra 200 mm til 560 mm
  • 110 meter spildevandsledning udvidet fra 250 mm til 400 mm
  • Rørsprængning fra 250 mm til 400 mm udført som bursting
  • 200 meter styret boring, selvfald med 8 promilles fald 560 mm
  • 200 meters 300 mm ledning omprojekteret fra strømpeforing til relining
  • 100 meters 500 mm ledning ændret til styret underboring