Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


 • NCC sikrer vandforsyningen for HOFOR

Vandledninger for HOFOR

Rammeaftale 2014-2015.

HOFOR udbød ultimo 2013 opgaven på entreprenør-ydelser i forbindelse med grave- og smedearbejder på ledningsrenovering af vandrør.

NCC vandt opgaven i indbudt licitation, og opgaven indeholder bl.a.:

 • planlægning og koordinering
 • opbrydning og retablering af befæstede arealer
 • jordarbejder (gravning, jordfortrængning, udskiftning mv.)
 • vandledningsarbejder i forbindelse med renovering
 • varsling til beboere, hvor det er relevant
 • vejsyn, indhentning af rådighedstilladelser og ledningsoplysninger i LER

Vi samarbejder med smedefirmaet Rør & Fjernvarme Service A/S på opgaven.

Fakta

 • Bygherre: HOFOR A/S
 • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S, Rørteknik
 • Entrepriseform: Rammeaftale
 • Opgavetype: Vandforsyning
 • Projektsum: 10 mio. kr. pr. år
 • Omfang: 8 km vandrør med tilhørende kobling af 450 stik, udført ved styret boring, pibebursting og relining
 • Projektperiode: Januar 2014 – januar 2016