Jobsamtalen

Alle ansættelser foregår i tæt samarbejde mellem den enkelte afdeling og vores HR-afdeling. Proceduren varierer alt efter, om du søger job som timelønnet eller som funktionær.

Ærlig dialog

Det er vigtigt, at vi i løbet af samtalen får afstemt forventninger med hinanden. Derfor lægger vi vægt på, at have en ærlig dialog til jobsamtalen. Det skaber en god start for samarbejdet og det giver grobund for lange relationer.

Test og referencer

Vi arbejder professionelt med vores rekruttering for at sikre det rigtige match. Udover selve samtalen vil du typisk blive udsat for test i form af en personlighedstest og en sproglig/numerisk test. Vi vil typisk også bede om referencer.

Uanset om du ender med at få jobbet eller får et afslag, vil du altid få en tilbagemelding på eventuelle tests.