Praktikanter til NCC, Beton & Anlæg, Civil Engineering, Forår 2021

Ansøgningsfrist: 10-10-2020 - Søborg

Ansøg her

Er du ingeniør- eller konstruktørstuderende, og har du lyst til at løse komplekse anlægsopgaver hvor faglige kvalifikationer, samarbejdsevner og gennemslagskraft skal gå op i en højere enhed?

Byg fremtiden hos os.

”NCC har mange forskellige afdelinger og muligheder, hvilket gør det enormt attraktivt for mig at se det som en fremtidig arbejdsplads. Her kan jeg indfri mine ambitioner og drømme, hvor jeg kan være med til at bygge folks drømme og føre bæredygtigt byggeri frem.” Tobias, tidligere praktikant i NCC.

Bliv en vigtig del af vores spændende projekter

I NCC Civil Engineering udfører vi komplekse anlægs- og infrastrukturprojekter, bl.a. betonbygværker, som pumpestationer, spildevandsbassiner, drikkevandsbeholdere, samt ledningsarbejder, tunnelering og byggegruber. Som praktikant kommer du til at assistere med planlægning og styring af egenproduktion og fagentreprenører. Du skal koordinere indkøb af leverancer og efterfølgende udførelse. Du skal styre og følge op på tid, kvalitet og økonomi, så vi når i mål med projektet og får en tilfreds bygherre.

”At være praktikant i Civil har været udfordrende, for på skolebænken som bygdesigner med speciale i statik, har jeg ikke lært meget om jord og ledninger. Det er rigtig spændende at arbejde med, og forstå hvad der sker på ledningstegninger. I min praktiktid har jeg haft rig mulighed for både at arbejde med råjord, ledninger og betonkonstruktioner.” Tobias, tidligere praktikant i NCC.

Til foråret 2021 søger vi 3 praktikanter, blandt andet til følgende projekter:

HILLERØD HOSPITAL

Region Hovedstadens hospitalsplan sammenlægger de to hospitaler i Nordsjælland til et nyt moderne akuthospital, der placeres som en integreret del af erhvervs- og boligområdet Favrholm ved Overdrevsvejen syd for Hillerød by. Det nye hospital kommer til at rumme ca. 20 kliniske funktioner og kommer til at dække flere end 325.000 borgere, der før fordelte sig på hospitaler i Hillerød, Helsingør og Frederikssund. Hospitalet får ca. et etageareal på 118.000 m2. Hospitalet bygges med en fælles akutmodtagelse. Smuk arkitektur og funktionel organisering af funktioner skal tilbyde patienter, pårørende og medarbejdere rammer, som sætter nye standarder inden for såvel behandling som uddannelse og forskning. Hospitalet samler alle funktioner i én organisk bygning, som bliver formet som en firkløver. I alle aspekter af byggeriet indtænkes bæredygtighed og moderne løsninger for fx energiforbrug, køling, affalds- og spildevandshåndtering samt håndtering af regnvand på grunden i vandløb og vandhuller. Byggeriet lægger op til et tæt samspil med den eksisterende natur og vegetation.

SØNDERSØ VANDVÆRK

Nyt vandværk og renovering af det eksisterende vandværk i Søndersø ved Værløse. Vandværket er HOFORs næststørste. Projektet lyder på byggeriet af selve vandværket, og de mange tilhørende bygge- og anlægsarbejder, som bl.a. omfatter etablering af og drift af byggeplads, samt retablering efter brug, ledningsarbejder i jord for vand, afløb, el mv., betonarbejder, herunder beholderanlæg i beton, bygningskonstruktioner i beton og stål og meget andet.

Værket bliver renoveret og der opføres samtidig nyt, og tilføjes et blødgøringsanlæg, der fjerner en del kalk fra drikkevandet. I hele perioden skal værket være i drift for at sikre forsyningen til hovedstadsområdet, hvilket kræver masser af koordinering og stor kompetence i planlægning og udførelse.

Vi garanterer, at du får et udbytterigt og udfordrende praktikforløb. Du bliver udfordret på din evne til at træffe de rigtige beslutninger i en travl hverdag og samtidig se fremad og løse problemerne inden arbejdet udføres i marken. Det er sjovt og spændende, og vi giver dig al den hjælp, du skal bruge. ”Hvis man vil og byder ind, får man lov til at arbejde på lige fod med de andre, og det øger motivationen og interessen for det man laver. Jeg har haft nogle rigtig sjove og lange dage, hvor man får lov til at lave ting som også bliver brugt på byggepladsen. Det giver en helt anden form for interesse, motivation og læring.” Tobias, tidligere praktikant i NCC.

I NCC Civil Engineering er vi helt fremme på den digitale udvikling. Vi bruger droner, tablets, 3D print, 3D og 4D modeller, og vi er med til at drive den digitale udvikling. Der er derfor rig mulighed for at vise, hvad du kan bruge de nyeste teknologier til.

Du bliver en del af holdet
Hos NCC arbejder vi i teams, og vi bidrager alle til at nå vores fælles mål. Som praktikant indgår du derfor som en vigtig del af teamet, og du arbejder tæt sammen med erfarne kolleger. Du bliver udfordret på din evne til at træffe de rigtige beslutninger i en travl hverdag og samtidig se fremad og løse problemerne inden arbejdet udføres i marken. Det er sjovt og spændende, og vi giver dig al den hjælp, du skal bruge.


Vi planlægger dit praktikforløb i fællesskab
Det er vigtigt for os, at din praktiktid hos os bliver både udfordrende og spændende, og vi lytter gerne til dine idéer og ønsker.

”NCC går meget op i at have praktikanter, og det kan man tydeligt mærke. Det er bare noget andet at komme ud og se tingene end at læse om dem i en bog – og det får jeg virkelig rig mulighed for her.” Emilie, tidligere praktikant i NCC.

Vil du prøve din viden af hos os?
Så send os din ansøgning med CV her. Vi holder løbende samtaler, så skynd dig.

Du søger praktikpladsen via www.ncc.dk/job. Her kan du også læse mere om, hvordan det er at være i praktik hos os, og se filmen med vores kolleger Esmar og Bue https://youtu.be/cS_o6aRp3t0.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Afdelingschef Tonny G. Sørensen på +45 21 26 57 49.


Ansøg her

Kontakt: