Ansøgningsfrist: 19-02-2023 - Aarhus

Områdedirektør NCC – Byggeri Vest Region Midtjylland /Syddanmark

NCC er en værdibaseret virksomhed, hvor kerneværdierne er ærlighed, tillid og respekt. Som bygge- og anlægsvirksomhed er vi med til at skabe rammerne for fremtidens samfund, og vi lægger vægt på at udvikle og bygge ansvarligt, miljøbevidst og med fokus på mennesker. Vi prioriterer sikkerhed og kvalitet højt, og vi ønsker at tiltrække, udvikle og fastholde branchens mest kompetente medarbejdere.

Baggrund

Med en meget positiv udvikling i aktiviteterne på nybyggeri er det besluttet at tilføre yderligere ledelsesmæssige ressourcer - med nærværende position.  
Med reference til og i tæt samarbejde med sektionsdirektør Lars Ørvad Nielsen får du som ny områdedirektør ansvaret for en videreførelse og udbygning af en markant position på nybyggeri.
Med et markant og stigende forretningsomfang, en dynamisk funktionærkreds på 40 kolleger og med en stor professionel organisation i ryggen – får du et stærkt fundament i bestræbelserne på at realisere de ambitiøse mål.  

Du bliver en nøgleperson i den eksterne kontakt/kommercielle fokusering, ligesom du bliver en betydende direktør i den samlede ledelsesorganisation i NCC Byggeri Vest – hvor erfaringer og best practic på tværs er med til at styrke den samlede markedsposition.

Ansvar

 • Styre/lede Nybyg område Midtjylland/Syddanmark ud fra de aftalte økonomiske, faglige og procesmæssige mål.
 • Være en markant profil og sikre at NCC til enhver tid har en top of mind-placering hos relevante beslutningstagere og deres rådgivere.
 • Sikre udvikling og fremgang - inden for rammerne af NCC`s strategiske planer.
 • Være vidende om de væsentlige faktorer (økonomi, tid og kvalitet) i den aktuelle projektportefølje og samtidigt sikre en stabil og attraktiv tilgang af nye sager.
 • Udarbejde og gennemføre strategi- og forretningsplaner.
 • Motivere, inspirere og udvikle de personlige og faglige kompetencer hos ledere og medarbejdere.
 • Fastholde ledelsesfokus på kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøindsatsen.
 • Styrke sammenhængskraften, vidensdeling og samarbejdsklima mellem koncernfunktioner og forretningsenheder i Byggeri Vest.
 • Udbygge relationerne og partnerskabet til nøglekunder, rådgivere og underentreprenører.

Faglige kompetencer:

 • Lignende leder-/direktørstilling fra større projektorienteret virksomhed/ koncern inden for bygge-/anlægsbranchen.
 • Gerne en håndværksmæssig uddannelse – suppleret med en uddannelse som bygningsingeniør/-konstruktør og relevant lederuddannelse.
 • Erfaring med forskellige entrepriseformer og gerne kendskab til egenproduktion.
 • Viden om og indsigt i samspil/aktører inden for komplekse projekter/opgaver.
 • Du har strategisk forståelse, er rutineret i eksekvering og ledelsesmæssig håndtering af vækst- og forandringsforløb.
 • Skarp på økonomisk styring – af såvel projekter som organisation/virksomhed.
 • Stor erfaring med ledelse, skaber resultater gennem andre, udvikler og motiverer ledere/medarbejdere.
 • Har fokus på personlig og faglig udvikling af medarbejdere samt trivsel og arbejdsglæde.
 • Robust og optræder med naturlig autoritet – selv i pressede/udfordrende situationer.
 • Har et godt netværk indenfor branchen.

Personlige kompetencer:

 • Resultatorienteret med vindermentalitet.
 • Ambitiøs, energisk og ”professionel”.
 • Robust med naturlig lederautoritet – er eksekverende.
 • Ordholden, troværdig, punktlig – skaber god stemning omkring dig.
 • Synlig og tilgængelig leder.
 • Løsningsorienteret – stærk til partnerskaber og gode relationer.
 • Entreprenant og virkelyst – innovativ og visionær.
 • God købmand.
 • Åben og ærlig – med humoristisk sans.
 • Stor arbejdskapacitet, høj kvalitetssans, ser helheder frem for enheder.
 • God ambassadør for NCC – tegner en professionel og kompetent profil.
 • God til at kommunikere i skrift og tale.
 • Forhandlingsvant på engelsk.

Vi tilbyder

En selvstændig og udfordrende direktørstilling i et markedsområde med en markant aktuel position og fortsat stort potentiale. Store muligheder for indflydelse og prægning i en sammentømret organisation, der skaber flotte resultater.

”Hos NCC ved vi, at styrken ligger hos vores kompetente medarbejdere. Derfor gør vi meget for at etablere et højt fagligt ståsted, hvor medarbejderne kan udvikle sig sammen. Vores trivselsmålinger ligger helt i top, og medarbejderne har lyst til at blive hos os. Det er vi stolte af.”

Sådan kommer du videre

Unik Recruitment bistår NCC Byggeri Vest ved denne rekrutteringsopgave. For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte CEO & partner Gert Breinholt, Unik Recruitment på tlf. 41 15 07 83. Er du interesseret i stilling, så send venligst din ansøgning og dit cv via linket nedenfor. Vi afholder løbende samtaler med egnede kandidater til stillingen.

Områdedirektør - NCC - Midtjylland/Syddanmark - UnikRecruitment


Kontakt: