Ansøgningsfrist: 13-12-2023 - København

Praktikplads i NCC, Beton & Anlæg, Civil Engineering, Forår 2024

Ansøg her

Vil du være med til at drive den digitale udvikling og lære hvordan man planlægger og styrer komplekse anlægsprojekter? Så er du måske en af vores kommende ingeniør- eller konstruktørpraktikanter i NCC Civil Engineering.

Vi udfører komplekse anlægs- og infrastrukturprojekter, blandt andet betonbygværker som pumpestationer, spildevandsbassiner, drikkevandsbeholdere, samt ledningsarbejder, tunnelering og byggegruber.

Som praktikant assisterer du med planlægning og styring af egenproduktion og fagentreprenører, koordinering af indkøb af leverancer og efterfølgende udførelse. Du styrer og følger op på tid, kvalitet og økonomi, så vi når i mål med projektet og får en tilfreds bygherre. Som praktikant indgår du som en vigtig del af teamet, og du arbejder tæt sammen med erfarne kolleger. Du udfordres på din evne til at træffe de rigtige beslutninger i en travl hverdag og samtidig se fremad og løse problemerne, inden arbejdet udføres. Det er sjovt og spændende, og du får al den hjælp, du skal bruge.

I NCC er vi helt fremme på den digitale udvikling. Vi bruger droner, tablets, 3D print, 3D og 4D modeller, og vi er med til at drive den digitale udvikling i NCC. Der er derfor rig mulighed for at vise, hvad du kan bruge de nyeste teknologier til.

Vær med til at opføre nogle af København og omegns mest spændende projekter, bl.a.:


Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

I København er vi i fuld gang med at anlægge Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, der skal hjælpe med at sikre byen i forbindelse med skybrud. Tunnelen er én af flere hovedvandveje i Københavns og Frederiksberg Kommuners skybrudskonkretiseringsplan og skal kunne opsamle skybrudsvand fra Frederiksberg Øst og Vesterbro og lede det videre ud i havnen. Den 1,3 km. lange skybrudstunnel skal krydse under 21 jernbanespor og føres meget tæt på Metroens tunnelrør samt løbe gennem forurenet jord og under flere bevaringsværdige bygninger i det tætte bymiljø. I udførelsen bliver der rammet spuns og brugt sekantpæle til at etableres skaktene, og anlægges/bores med de samme teknikker, som er anvendt ved anlæg af Metroen.

Vandlinje RD/Mellempumpestation RD

På Renseanlæg Damhusåen sikrer vi, at vandlinjen – det vil sige vandets flow gennem hele anlægget – optimeres og kapaciteten udvides. Renseanlæggets fornyede kapacitet skal således imødekomme den fremtidige belastning for befolknings- og erhvervsudvikling under hensyn til klimaændringer og tiltag i oplandet og i sidste ende overholde fremtidige udledningskrav. Vandlinjen bliver optimeret ved, at der bygges et nyt fordelerbygværk, der bliver etableret sidestrømshydrolyse i stedet for nu, hvor der er BIO-P anlæg, og der anlægges fire nye efterklaringstanke. Sideløbende skal der etableres en ny mellempumpestation, som skal sikre øget maksimal flowkapacitet til den biologiske del af rensningsprocessen samt give øget sikkerhed ved at have redundans på mellempumpestationer under tørvejrsdrift. Spildevandet fra såvel den eksisterende som den nye mellempumpestation ledes til det nye fordelerbygværk. Et komplekst projekt der indeholder en masse beton-, jord-, og ledningsarbejder, som udføres i totalentreprise (i konsortium med Envidan).

Værket ved Søndersø

Efter at have udført de første etaper på Søndersø Vandværk med etablering af kælder og det nye vandværk er vi ved at lægge sidste hånd på miljøsanering og renovering af det gamle vandværk, som skal bevares. Vandværket er HOFORs næststørste og det har i flere år trængt til en større modernisering, og planlægning viste, at der skulle bygges et helt nyt værk. Samtidig har man tilføjet et blødgøringsanlæg, der fjerner en del kalk fra drikkevandet. I hele perioden har det gamle vandværk været i drift for at sikre forsyningen til hovedstadsområdet, det har krævet koordinering og stor kompetence i planlægning og udførelse. Bæredygtighed har været et nøgleord i hele anlægsprocessen af det nye værk. Derfor er en stor del af murstenene i byggeriet genanvendte, og man kan tydeligt se sammenhængen mellem de gamle vandværksbygninger og den nye. Det gamle vandværk bevares delvist og genopføres med samme udseende som det nuværende i de kommende år. Her skal der bl.a. være plads til nye beholdere til rent vand.

Værket ved Regnemark

I Regnemark mellem Køge og Ringsted fortsætter vi med at bygge vandværker for HOFOR. Fra januar 2024 skal vi stå for renovering og nybygning af Danmarks største vandværk – Værket ved Regnemark. Værket forsyner hovedstadsområdet med mere end 14 milliarder liter drikkevand om året. Projektet er en del af HOFORs storskala vandværksprojekt, som omfatter modernisering af i alt syv regionale vandværker, der skal forsyne hovedstadsområdet med blødgjort drikkevand. Værket ved Regnemark, som ligger nær Køge Å, blev opført i 1964. Det er nu det næste i rækken af HOFORs vandværker, der skal udskiftes med et nyt, tidssvarende vandværk med et centralt blødgøringsanlæg og dertil hørende nye drifts- og anlægsbygninger. Aftalen mellem HOFOR og NCC er en hovedentreprise, der indgår som én ud af tre hovedentrepriser, som skal gennemføres sideløbende. Opgaven omfatter byggeriet af selve vandværket og de mange tilhørende bygge- og anlægsarbejder.


Starten på din karriere

Det er vigtigt for os, at din praktiktid bliver både udfordrende og spændende. Når du starter, udarbejder vi derfor din læringsplan sammen, og vi lytter gerne til dine idéer og ønsker.

Det er vores erfaring, at du i dit praktikforløb lærer en masse om dig selv og det at være entreprenør og dermed finde ud af, hvor i branchen du føler dig mest hjemme. Ofte ser vi, at vores praktikanter fortsætter som studentermedhjælpere efter endt praktikophold og senere en fastansættelse.

Det er vigtigt, at du:

  • er studerende på en ingeniør- eller konstruktøruddannelse – har du også en håndværksmæssig baggrund, er det en fordel, men ikke et krav
  • har gode danskkundskaber i tale og skrift, da arbejdssproget er dansk og møder, tegninger mv. derfor er på dansk

Vil du prøve dig selv og din viden af hos os?
Så send os din ansøgning med CV her. Vi holder løbende samtaler, så skynd dig.

Du søger praktikpladsen via www.ncc.dk/job. Her kan du også læse mere om, hvordan det er at være i praktik hos os.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Afdelingschef Brian Geppert på +45 61 96 96 52.


Ansøg her

Kontakt: