Trygge og sikre arbejdspladser

I NCC's kultur er arbejdsmiljø- og sikkerhedsspørgsmål altid nærværende. Et godt arbejdsmiljø og en sikker arbejdsplads er højt prioriterede områder, og vi arbejder systematisk på at eliminere antallet af ulykker for at nå vores vision om nul ulykker.

Specielt vigtigt er sikkerhedskulturen, som til dels handler om styresystemer og rutiner, men også om, hvordan man håndterer udstyret på arbejdspladsen, og hvordan medarbejderne omgås hinanden. I fokus har især været:

  • Indstilling og adfærd
  • arbejde i højde
  • tunge løft med kran
  • arbejde i trafikeret miljø

Vi arbejder meget på uddannelse omkring værdien af sikre rutiner, og hvordan ulykker skal forebygges. I løbet af året lancerede vi ’Den stille bog’ – en grafisk manual, som hjælper os gøre det rette på en enkelt og overskuelig måde, uanset sprog.

I Danmark modtog NCC i 2013 en national arbejdsmiljøpris for sit arbejde med sikkerhedskulturen, som medførte, at antallet af arbejdspladsulykker blev halveret på NCC's danske byggepladser.

Ansættelsesforhold

Trygge arbejdspladser handler også om trygge og sikre ansættelsesforhold.

På samtlige vores markeder, med undtagelse af Rusland og Baltikum, har NCC overenskomstaftaler, som regulerer minimumsløn, arbejdstid og medarbejdernes rettigheder i forhold til arbejdsgiveren.

I Rusland er det i stedet statslige myndigheder og kontrollører, som overvåger de ansattes interesser.

I Baltikum reguleres minimumslønninger og andre vilkår af den nationale lovgivning.

Awareness Day - en dag til refleksion og eftertanke

Hvert år, i begyndelsen af september, gennemfører vi Awareness Day i hele NCC-koncernen.

På samme dag og tid indstilles alt arbejde til fordel for fælles samtaler og diskussioner om arbejdsmiljø og sikkerhed på alle NCC's arbejdspladser i samtlige lande.