Sådan gør vi en forskel

NCC har gennem mange år taget et medansvar for at hjælpe mennesker med forskellige typer af udfordringer til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Virksomhedsskolen

I NCC sætter vi en ære i at hjælpe udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet. Vi har næsten altid brug for dygtige, stabile medarbejdere og samtidig ønsker vi at påtage os et samfundsansvar. Læs mere om hvordan vi hjælper mennesker med forskellige typer af udfordringer ind på arbejdsmarkedet samtidig med, at vi øger fokus på erhvervsuddannelser og uddanner arbejdskraft til branchen.

Vores overordnede koncept, Virksomhedsskolen, startede i 2012 og har siden kørt med forskellige målgrupper og indsatser.

Udsatte unge

I samarbejde med Aarhus Kommune og Produktionsskolen har vi konceptet ”Byggepladsen”, hvor udsatte unge, der er uafklarede omkring deres fremtid og har svært ved at finde et ståsted i livet, lærer et håndværk at kende og får hjælp til at finde ud af om det er noget for dem. Undervisningen kombineres med praktisk læring samt støtte til øvrige udfordringer.

Siden 2012 har 214 unge har været indskrevet på ”Byggepladsen”, heraf er 116 gået videre i uddannelse, 32 har fået læreplads og 18 er kommet i ordinært job.

Vi er pt i dialog med nordsjællandske kommuner omkring etablering af konceptet på byggeriet Nordsjællands Hospital.

Uddannelse af flygtninge

Under flygtningekrisen i 2016 etablerede vi Jobskolen for flygtninge i samarbejde med Integrationsnet under Dansk Flygtningehjælp. Formålet er opkvalificering af ufaglærte flygtninge med brancheerfaring til ansættelse i byggebranchen i Danmark og introduktion til det danske arbejdsmarked.

Jobskolen for flygtninge kørte igennem 2016 og 2017 med to hold på samlet 25 deltagere. Over 80% gennemførte forløbet, ligesom flere efterfølgende blev ansat i ordinære beskæftigelse eller på uddannelsesaftale.

Uddannelse og job til indsatte

Hvert år løslades flere tusinder indsatte fra danske fængsler; de fleste til arbejdsløshed. I 2015 etablerede vi i samarbejde med Kriminalforsorgen og High:five en asfaltuddannelse, hvor indsatte lærer at arbejde med asfalt og mindre maskiner.

Asfaltskolen kører i flere danske fængsler. Hvert hold består af ca. 12 deltagere, hvoraf vi normalt ansætter 5-7 deltagere efterfølgende. Os bekendt er ingen af de tidligere indsatte, der har været igennem opkvalificeringsforløbet, faldet tilbage i kriminel løbebane.

Prisbelønnet indsats

I 2018 vandt vi CSR People Prize og i efteråret 2021 vandt vi DI Prisen for konceptet Virksomhedsskolen. 

“Kæmpe tak for prisen til Dansk Industri. Vi er stolte, beærede og glade for anerkendelsen. Det har stor betydning at hjælpe andre, og at indsatsen værdsættes. Også tak til alle jer, der hjælper med arbejdet og er med til at gøre en forskel. Og ikke mindst stor ros til deltagerne, som er kommet videre i livet”, siger Louise Sjøntoft, HR direktør i NCC.

DI Prisen - NCC nominering

 

Adopteret skoleklasse

For at fremme kendskabet til vores branche og de mange uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, der relaterer sig hertil, har vi adopteret en skoleklasse. Partnerskabet med klassen løber fra 1.-9. klasse og vi har fornøjelsen af at have eleverne på besøg to gange årligt. 

Når eleverne besøger os, oplever de mangfoldigheden i jobfunktioner og arbejdsliv i NCC og får derigennem inspiration til senere uddannelses- og beskæftigelsesvalg.

Og det giver selvfølgelig også os som virksomhed et frisk pust at få besøg af børnene og se vores arbejdsplads igennem deres øjne.