Kultur, omgangstone og trivsel

Vores kultur

Vores værdier har betydning for den måde, vi omgås til daglig. Vi har en uformel og uhøjtidelig tone, og vi deler viden med hinanden.

Vores kultur er præget af åbenhed. I NCC samarbejder vi på tværs af faggrænser, afdelinger og forretningsområder. Det er ikke bare sjovere, det giver ofte også bedre resultater.

Det er vigtigt at du trives

En gang årligt gennemfører hele NCC-koncernen en trivselsanalyse blandt alle medarbejdere. Målet er at tage pulsen på, hvordan det står til med medarbejdertilfredsheden i virksomheden.

Resultatet af undersøgelsen danner grundlag for det videre arbejde med at skabe så god en arbejdsplads som muligt for den enkelte medarbejder.