Sådan arbejder vi

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

NCC’s adfærdskodeks bygger på vores værdier og vejleder os som medarbejdere i, hvordan vi skal agere og træffe korrekte beslutninger i hverdagen. I alle vores eksterne og interne relationer skal vi følge vores høje etiske normer, når vi møder kunder, forretningspartnere, underleverandører og kolleger.

NCC er et af Nordens førende bygge- og ejendomsudviklingsselskaber, og vores aktiviteter påvirker hele samfundet, i dag og i fremtiden, hvilket stiller krav til os som virksomhed. Derfor er det vigtigt at sikre en etisk og ansvarlig virksomhed, og det gør vi ved at agere i overensstemmelse med vores adfærdskodeks. Som grundlag for et succesrigt NCC bruger vi på samme måde vores adfærdskodeks til at opbygge langsigtede relationer og partnerskaber med vores interessenter.

Tomas Carlsson
Adm. direktør

Vores værdier danner grundlaget for vores adfærd

NCC er en virksomhed, der sætter en ære i at følge sine værdier og har som mål, at samtlige medarbejderes beslutninger og handlinger altid skal være i overensstemmelse med vores fælles værdier. Eftersom vores forretningspartnere er en vigtig del af vores virksomhed, forventer vi også, at de respekterer og bakker op om vores værdier. På den måde kommer vores værdier til at fungere som en rettesnor i det daglige arbejde for både medarbejdere og forretningspartnere.

Vores adfærdskodeks udgør de rammer, som vi kan operere inden for baseret på vores værdier og de frivillige initiativer, som vi har tilsluttet os, blandt andet World Economic Forums Partnering Against Corruption Initiative (PACI) og FN's globale bæredygtighedsaftale, Global Compact. Disse initiativer udstikker principper for, hvordan man håndterer menneskerettigheder, arbejdsmetoder, miljø og korruption.

Ærlighed

 • Vi er tro mod os selv og vores interessenter
 • Vi driver virksomhed på ordentlig og ansvarlig vis
 • Vi sørger for, at vores interessenter altid kan stole på NCC

Respekt

 • Vi værdsætter mangfoldighed og behandler andre med respekt
 • Vi samarbejder, anerkender andres meninger og står ved vores beslutninger
 • Vi anvender altid ressourcer med omtanke

Tillid

 • Vi stoler på hinanden, siger hvad vi mener, og gør som vi siger
 • Vi har mod til at sige tingene tydeligt og ligeud
 • Vi overholder vores aftaler og stræber efter høje standarder, hvad angår kvalitet, etik og bæredygtighed

Pionerånd

 • Vi tager initiativ og arbejder proaktivt og energisk
 • Vi tør tænke anderledes og arbejde på nye måder
 • Vi driver udviklingen sammen med vores interessenter
Hanna van der Put

Head of Compliance, NCC Group