Sådan arbejder vi

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

NCC’s adfærdskodeks beskriver den adfærd, vi forventer af alle vores interessenter – medarbejdere, ledere, bestyrelsen og forretningspartnere – og som understøtter den etiske kultur i organisationen. Men hvorfor har NCC brug for et adfærdskodeks?

Vi er et af Nordeuropas førende entreprenør- og projektudviklingsfirmaer, og vi udvikler og skaber rammer for arbejde, bolig og infrastruktur. Stort set alt, hvad vi bygger, har en levetid, der strækker sig langt ud i fremtiden. Derfor er det afgørende for vores virksomhed, at vi driver forretning på en ansvarlig måde, og at vores dygtige og engagerede medarbejdere handler etisk forsvarligt. Vores produkter og løsninger hjælper folk med at realisere deres drøm om et nyt hjem, et nyt kreativt kontormiljø, en sikker vej at færdes på eller et behageligt og sundt skolemiljø for deres børn.

Det er et stort ansvar at gøre alt på en bæredygtig måde, og NCC har forpligtet sig til at overholde de højeste etiske standarder. Derfor mener vi, at det er vigtigt at udstikke retningslinjer – ikke bare for, hvordan vi skal opføre os over for vores interessenter, og hvad de kan forvente sig af os, men også for, hvad vi forventer os af de parter, som gør forretninger med os eller på anden måde kommer i kontakt med os. Retningslinjerne kan ikke dække enhver tænkelig situation, men de skal hjælpe os med at ”gøre det rigtige” og gøre det nemmere for os at sige til, hvis noget bekymrer os – noget vi opfordrer alle til at gøre.

Overholdelsen af adfærdskodekset er en positiv måde et efterleve vores værdier på, og det er et fælles ansvar for alle interessenter. Gør som bestyrelsen og jeg, og giv den din fulde opbakning.

Stockholm den 9. december 2016

Vores værdier danner grundlaget for vores adfærd

NCC er en virksomhed, der sætter en ære i at følge sine værdier og har som mål, at samtlige medarbejderes beslutninger og handlinger altid skal være i overensstemmelse med vores fælles værdier. Eftersom vores forretningspartnere er en vigtig del af vores virksomhed, forventer vi også, at de respekterer og bakker op om vores værdier. På den måde kommer vores værdier til at fungere som en rettesnor i det daglige arbejde for både medarbejdere og forretningspartnere.

Vores adfærdskodeks udgør de rammer, som vi kan operere inden for baseret på vores værdier og de frivillige initiativer, som vi har tilsluttet os, blandt andet World Economic Forums Partnering Against Corruption Initiative (PACI) og FN's globale bæredygtighedsaftale, Global Compact. Disse initiativer udstikker principper for, hvordan man håndterer menneskerettigheder, arbejdsmetoder, miljø og korruption.

Ærlighed

 • Vi er tro mod os selv og vores interessenter
 • Vi driver virksomhed på ordentlig og ansvarlig vis
 • Vi sørger for, at vores interessenter altid kan stole på NCC

Respekt

 • Vi værdsætter mangfoldighed og behandler andre med respekt
 • Vi samarbejder, anerkender andres meninger og står ved vores beslutninger
 • Vi anvender altid ressourcer med omtanke

Tillid

 • Vi stoler på hinanden, siger hvad vi mener, og gør som vi siger
 • Vi har mod til at sige tingene tydeligt og ligeud
 • Vi overholder vores aftaler og stræber efter høje standarder, hvad angår kvalitet, etik og bæredygtighed

Pionerånd

 • Vi tager initiativ og arbejder proaktivt og energisk
 • Vi tør tænke anderledes og arbejde på nye måder
 • Vi driver udviklingen sammen med vores interessenter
gunnar_backstrom
Gunnar Bäckström

Group Compliance Officer, NCC Group