Miljøansvar

Hos NCC følger vi en langsigtet bæredygtighedsstrategi, som omfatter de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtighed. For at bidrage til bæredygtig udvikling opfordres medarbejderne til, i dialog med kunderne og andre interessenter, at tænke og være innovative.

NCC er en stor aktør i bygge- og anlægsbranchen, og vi betragter det som helt naturligt, at vi bidrager til en bæredygtig udvikling. Vores miljøansvar indebærer, at vi altid overholder miljølovgivningen på de markeder, hvor vi driver forretning, og altid forsøger at udvikle produkter og tjenester, som er mere energieffektive, klimavenlige og ressourcebesparende i hele deres livscyklus. Før og undervejs i vores projekter samarbejder vi med kunder, leverandører og partnere om at udvikle de bedst mulige bæredygtige løsninger.

I alle vores produkter og aktiviteter bestræber vi os desuden på at reducere brugen af skadelige stoffer, at sikre, at affald bliver håndteret på en sikker og miljøvenlig måde og at bidrage til øget ressourceeffektivitet, en gradvis udfasning af fossile brændstoffer og cirkulære flows.

Når vi vælger leverandører, prioriterer vi dem, der arbejder proaktivt og systematisk med samfundsansvar, miljø, kvalitet og arbejdsmiljø. Vores mål er at skabe bygninger og infrastruktur, som overholder alle relevante standarder og består af miljøvenlige og bæredygtige komponenter, som kan spores gennem hele leverandørkæden.

For at sikre efterlevelsen hos vores leverandører og partnere kombinerer vi audits, som foretages af vores egne medarbejdere, med audits, som foretages af tredjepartskonsulenter inden for rammerne af NCC’s tilknytning til blandt andet Business Social Compliance Initiative (BSCI) og FN's globale bæredygtighedsaftale, Global Compact.