A woman runs at a rooftop running track.

Mål for bæredygtighedsarbejdet

NCC har mål for hele koncernen inden for to områder: Klima og energi samt Arbejdsmiljø. Derudover opstiller forretningsområderne driftsspecifikke bæredygtighedsmål.

Bæredygtighedsmålene er en del af NCC’s strategi, som vi årligt følger op på og rapporterer. I vores årsrapport kan du læse mere om årets resultat, og hvordan vi arbejder for at nå målene. Vores langsigtede mål suppleres med en række af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Du kan læse mere om, hvordan NCC påvirkes af verdensmålene, her.

Arbejdsmiljø

Vi arbejder i et miljø uden ulykker
Vores mål er sunde og sikre arbejdspladser, hvor alle trives. Målet hos NCC er at reducere antallet af ulykker og eliminere alvorlige hændelser og dødsulykker.
Vi er klimaneutrale
NCC bestræber sig på at eliminere udledninger fra hele værdikæden, øge energieffektiviteten og muliggøre en tilpasning til klimaforandringerne. NCC har fastsat et mål om at være klimaneutral senest i 2045.