A woman runs at a rooftop running track.

Bæredygtighedsmål

Bæredygtighedsmålene for 2030 er en del af NCC's strategi og bliver regelmæssigt evalueret og rapporteret. Du kan læse mere om årets resultater, og hvordan vi arbejder på at opnå målene i vores årsrapport.

Vi arbejder i et miljø uden ulykker
Vores mål er sunde og sikre arbejdspladser, hvor alle trives, har det godt og ved, hvilke regler og retningslinjer der gælder. For at nå dertil, arbejder vi med fokus på struktur og systematik samt for en kultur, hvor vi passer på hinanden og sikkerheden kommer i første række.
Vi er drivkraft for et inkluderende samfund
NCC bidrager til at påvirke samfundet og dets udvikling i en positiv retning. Vores arbejdsplads skal afspejle samfundets mangfoldighed af mennesker, og vi giver alle de samme forudsætninger for at trives og udvikle sig.
Vi skaber lukkede materialekredsløb
Mere cirkulære produkt- og materialekredsløb i byggesektoren er en kraftfuld måde at øge ressourceeffektiviteten og reducere udslippet på.
Vi er klimaneutrale
NCC har fastsat et mål om at være klimaneutrale i 2045 – et mål, der afspejles i vores processer og i samarbejdet med vores kunder og andre interessenter.
Vi er en pålidelig partner karakteriseret af transparens og høje etiske normer
Vi bestræber os på at skabe løbende forbedringer. Grundlaget er en virksomhedskultur, hvor alle ønsker og tør at diskutere, reagere og agere på ting, der er i strid med vores værdier og adfærdskodeks.
Vi tilbyder de bedste bæredygtige løsninger
Vi bruger vores viden og færdigheder til at udvikle mere bæredygtige løsninger, der opfylder vores kunder og samfundets mål og behov.