Rammerne for vores bæredygtighedsarbejde

NCC's bæredygtighedsarbejde er baseret på en bæredygtighedsramme, som har til formål at øge værdien for vores aktionærer, vores kunder og koncernen, samtidig med at vi reducerer vores negative indvirkning på samfundet og miljøet.

Porteføljeegenskaber

 • Levere fremragende bæredygtige løsninger til samfundet

Arbejdsmiljø

 • Sikre og trygge arbejdspladser
 • Øget sundhed blandt alle interessenter i værdikæden

Social inklusion

 • Øget livskvalitet for ansatte, kunder og samfundet
 • Mangfoldighed og ligestilling i arbejdsstyrken
 • Større social inklusion i entrepriser
 • Styrkelse af lokalsamfund

Materialer og spild

 • Ikke-sundhedsskadelige materialer
 • Cirkulære materialer
 • Mindre spild
 • Ressourceeffektivitet

Klima og energi

 • Lavere energiforbrug og mindre udledning af drivhusgasser
 • Klimatilpasning
 • Biodiversitet som et aktiv

Compliance

 • God forretningsskik og nul korruption
 • Logistikkæde med kontrol og transparens
 • Bæredygtige indkøb