Compliance

Virksomhedsansvar og overholdelse af vores adfærdskodeks er et krav i hele NCC – fra den øverste ledelse til chefer på alle niveauer og de enkelte medarbejdere.