Klima og energi

Bæredygtighed er at af NCC’s helt store fokusområder. Vi engagerer os blandt andet i at skubbe branchen i retning af mere energieffektive bygninger for på den måde at mindske klimapåvirkningen.

Der er mange faktorer, der bidrager til en bygnings energiforbrug: Bygningens udformning, administrationen af bygningen og brugernes adfærd har afgørende betydning.

Energifokus gennem hele processen

Eftersom der er så mange forskellige faktorer, der påvirker energiforbruget over tid, arbejder NCC på at øge energieffektiviteten hele vejen fra designfasen til administrationsfasen.

Ved at fokusere på energiforbrug gennem hele byggeprocessen skaber man gode forudsætninger for, at bygningen kan holde det tiltænkte energiforbrug i driftsfasen. Dermed kan vores kunder være sikre på, at de når både deres økonomiske og deres miljømæssige mål. Et lavt energiforbrug mindsker ikke bare driftsomkostningerne, men gør også ejendomsejerne mindre følsomme over for stigninger i energipriserne.

Energieffektive bygninger i praksis

Hvad skal der til for at skabe en energieffektiv bygning? Der er flere måder at opnå et lavt energiforbrug på, men vores arbejdsproces omfatter altid et godt indeklima og enkel drift og vedligeholdelse, der tager udgangspunkt i de aktiviteter, der skal foregå i bygningen. NCC’s førsteprioritet er altid at mindske energitabet. Det kan man opnå ved hjælp af passive løsninger, som resulterer i en velisoleret klimaskal og begrænser varmetabet. Denne indsats baserer vi på Kyoto-pyramiden:

 1. Reducer behovet for opvarmning og køling
 2. Effektiviser energiforbruget
 3. Anvend solenergi
 4. Vis og kontroller energiforbruget
 5. Vælg energikilde

Hvis man starter fra bunden af pyramiden, går den første fase ud på at minimere varmetab gennem klimaskallen. Dermed får ejendommens ejer en bygning med at lavt varmebehov i en lang periode, selvom installationerne skal udskiftes på et senere tidspunkt. I det næste trin vælger vi installationer med et lavt energiforbrug. Derefter udnytter vi enhver mulighed for at anvende solenergi. Så overvejer vi, hvordan vi opmuntrer bygningens brugere til at udvise en energieffektiv adfærd. Endelig vælger vi en energikilde, der bliver skræddersyet til at opfylde de resterende energikrav. Det foretrukne valg bør naturligvis være vedvarende energi.

Kundernes mål fungerer som rettesnor for energiløsninger

NCC råder over en bred vifte af værktøjer og stor ekspertise, når det gælder udformning af energieffektive bygninger, men det endelige valg afhænger altid af kundens mål og ambitionsniveau.

Ved du, hvilket energiforbrug du ønsker at opnå, og hvad det vil betyde for dine fremtidige omkostninger? Tag en snak med NCC om, hvilken løsning der passer bedst til dig. Vi har omfattende erfaring med at analysere disse problemstillinger på baggrund af energi, klima og lønsomhed.

Vi hjælper dig med at finde de rigtige energikrav

Udviklere sætter i stigende grad kravene til energiforbruget højere end det, der er specificeret i bygningsreglementet. Det glæder NCC at se, at flere aktører ønsker at være en del af den trend, der peger i retning af mere energieffektive bygninger. Ved at sætte højere energikrav kan vi reducere miljøpåvirkningen og mindske energiomkostningerne.

Det kan dog være et komplekst arbejde at finde det rigtige energiniveau. Som kunde er det altafgørende, at du udtrykker dine energikrav klart og tydeligt – ellers risikerer du at få en række vidt forskellige tilbud, som er svære at sammenligne. Det kan være vanskeligt at vurdere de forskellige alternativer, og i værste fald får du slet ikke det, som du (troede, at du) bestilte.

For at gøre det nemmere for dig at fastsætte dine energikrav har vi lavet en kort vejledning, som du kan se herunder. Yderligere information om kravspecifikationer finder du i Svebys tjekliste for udviklere, som er et godt udgangspunkt for energikrav til bygninger.

 1. Du skal tydeligt definere, hvad kravene til energiforbrug omfatter (opvarmning, varmt vand, køling, ejendomsenergi, aktivitetsenergi).
 2. Se Svebys information, og anvend definitionerne i Boverkets bygningsreglement.
 3. Anvend eksisterende energi- og miljøcertificeringssystemer. Sørg for, at du ikke stiller modstridende krav.
 4. Skab dig et overblik over dine krav ved at tage målinger.
 5. Hvis kravet er baseret på en teoretisk beregning, skal du som udvikler definere en stor mængde inputdata og være i stand til at sammenligne beregningerne.
 6. Definer de konsekvenser, der skal gælde, hvis kravet ikke bliver opfyldt.

Hos NCC er vi stolte over at være en af foregangsvirksomhederne på energifronten – hele vejen fra energiberegninger til opfølgning. Eftersom vi beregner energiforbruget i alle færdigbyggede ejendomme (hvor vi leverer et nøglefærdigt projekt) og sammenligner det med det beregnede forbrug, har vi en kompetence på dette område, som de færreste aktører i branchen kan hamle op med.