Materialer og spild

NCC vil gå forrest og vise vejen inden for bæredygtighed. Det er drivkraften bag vores arbejde med at finde ressource- og energieffektive produkter og løsninger (i hver eneste del af værdikæden), som hjælper vores kunder med at reducere deres miljøpåvirkning og blive mere bæredygtige.

Et grundlæggende aspekt af vores strategi er at skabe sunde og bæredygtige leveforhold til mennesker, dyr og natur, samtidig med at vi gør forretninger, der er lønsomme på langt sigt.

Over hele verden bliver råstoffer og andre ressourcer brugt i et tempo, der langt overstiger vores klodes egen produktionskapacitet. Vi lever, som om vi havde en ekstra planet at bruge af!

I denne virkelighed spiller byggebranchen en vigtig rolle, eftersom den er storforbruger af materialer og energi – både i forbindelse med sin egen virksomhed og de produkter og tjenester, den leverer til samfundet. Det kræver en proaktiv tilgang til vor tids udfordringer, hvis vi vil gøre byggebranchen bæredygtig.

Som en af branchens ledende aktører er NCC meget interesseret i at skubbe på for at skabe denne omstilling og lede udviklingen i retning af et mere bæredygtigt samfund. For os er nøglen at opnå en balanceret udnyttelse af ressourcer og udvikle nye tekniske løsninger, produkter og arbejdsmetoder, som fører udviklingen i den rigtige retning. Det handler også om at bryde med de traditionelle måder at arbejde på og bane vejen for nye samarbejder med andre aktører og interessenter i samfundet.