Green Lease - miljøcertificeret kontorbyggeri

Green Lease er en frivillig aftale mellem lejer og udlejer med det formål at optimere lejers brug af det lejede, således at lejemålets miljømæssige påvirkning af omgivelserne og utilsigtet energiforbrug reduceres.

Vi har i NCC i flere år krævet, at alle vores nyopførte bygninger skulle have et energiforbrug, der var minimum 25 procent mindre, end bygningsreglementet krævede. Men hvis brugerne af vores bygninger så bare lader de elektriske pærer lyse, ventilationsanlægget buldre og kaffemaskine summe, vil selve byggeriets grønne potentiale jo slet ikke blive udnyttet. Det er derfor, vi har introduceret Green Lease.

En Green Lease-aftale indeholder ni områder, hvor lejer og udlejer sammen påtager sig at sikre, at bygningen, dens installationer, indhold, udenomsarealer og brugsmæssige intentioner bliver anvendt og udnyttet optimalt.

GreenLease omfatter en grundig information til lejer og lejers medarbejdere med efterfølgende opfølgning på

  • Energiforsyning
  • Sundhed og velvære
  • Affaldshåndtering
  • Vandforsyning
  • Materialeindkøb og håndtering
  • Transport
  • Landskab og økologi
  • Renholdelse

Alle er parametre, der hjælper på reduktion af lejemålets miljømæssige fodaftryk, og som vi forventer vil inspirere ejendommens brugere til at være opmærksomme på miljøet.

Ejendommens og de enkelte lejemåls forbrug af el, varme, køling og vand måles kontinuerligt på timebasis. Det er herved sikret, at utilsigtet forbrug registreres, og registreringen bruges som udgangspunkt i GreenLease-dialogen. Ligeledes måles temperatur og luftkvalitet på timebasis, hvilket sikrer en effektiv udnyttelse af lejemålets tekniske anlæg og et godt indeklima for sundhed og velvære.

Et lejemål i et Company House med Green Lease vil også have en positiv effekt på virksomhedens CSR politik og CO2 regnskab.