Nordic Ecolabel

Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre det nordiske miljømærke Nordic Ecolabel. Formålet var at give nordiske forbrugere gode forudsætninger for at vælge produkter, der levede op til strenge miljømæssige kriterier.

Miljømærkning Danmark har det overordnede ansvar for Nordic Ecolabel i Danmark. Hvis du vil have mere information om Nordic Ecolabel og Miljømærkning Danmark, kan du gå ind på www.ecolabel.dk.

NCC har et koncept for lejlighedskomplekser og småhuse, som inkluderer en Nordic Ecolabel-licens, samt erfaring med at bygge unikke bygninger, som skal Nordic Ecolabel-mærkes.

Nordic Ecolabel vurderer en række forskellige miljøaspekter:

  • Byggeproces
  • Energi
  • Indeklima
  • Materialer
  • Kemikalier
  • Anvisninger til beboerne
  • Kvalitetsstyringssystemer

De vigtigste egenskaber for Nordic Ecolabel-mærkede bygninger er, at de...

er energieffektive og har en lav klimapåvirkning.

En lavenergibygning fra NCC har en mere effektiv klimaskal med bedre isolering, bedre isolerende vinduer og smartere ventilation end en traditionel bygning.

er bygget af materialer, der indeholder så få sundheds- og miljøskadelige stoffer som muligt.

En bygning fra NCC, som er mærket med Nordic Ecolabel, består af materialer, som lever op til Nordic Ecolabels strenge krav. Det betyder for eksempel, at alle risikoprodukter bliver gennemgået nøje for at sikre, at de ikke indeholder miljøskadelige, kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske eller giftige stoffer. Nogle stoffer, som man ved er skadelige, er blandt andet bromerede flammehæmmere og bisphenol A. Brugen af stoffer, som videnskaben endnu ikke har karakteriseret som skadelige eller sikre, for eksempel nanomaterialer, er også strengt reguleret og begrænset af sikkerhedshensyn. Det træ, der anvendes i en bygning, bliver undersøgt nøje for at sikre, at det ikke stammer fra skove med en høj konserveringsværdi, og at træet ikke stammer fra genmodificerede planter.

har et godt indeklima, som gør dem til et sundere sted at bo.

En NCC-bygning, som er Nordic Ecolabel-mærket, anvender udelukkende materialer, der er godkendt af Miljømærkning Danmark (som for eksempel begrænser brugen af formaldehyd i træfiberplader), og luftkvaliteten indendørs bliver også undersøgt nøje. Derudover skal bygningen også have god lydisolering.

er af høj kvalitet.

For at blive godkendt til at opføre Nordic Ecolabel-mærkede bygninger har NCC indført en kontrolproces, som er godkendt af Miljømærkning Danmark, og som sikrer høj kvalitet generelt samt i forhold til alle Nordic Ecolabels krav i særdeleshed. En vigtig del af dette er naturligvis at sikre, at produktionen er miljøvenlig og ressourceeffektiv.

har en gennemtænkt drifts- og vedligeholdelsesplan, som gør det nemt at sikre, at bygningen bliver ved med at være energieffektiv og opretholder sit gode indeklima i lang tid.

Uanset hvem der flytter ind i eller investerer i en Nordic Ecolabel-mærket lavenergibygning fra NCC, kan de være sikre på, at vi rådgiver dem i, hvordan de bedst anvender og passer på bygningen/lejligheden. Brugermanualen indeholder vigtige tips og råd. Ved at følge disse kan beboerne opnå et energiforbrug, som er 25 % lavere end i tilsvarende nybyggede boliger.