Social inklusion

Det sociale aspekt spiller en vigtig rolle i vores bæredygtighedsarbejde, som vedrører vores medarbejdere og kunder, men også mennesker i samfundet som helhed.

NCC ønsker at være en åben og inkluderende virksomhed, der afspejler verden omkring os, og yde et langsigtet bidrag til en socialt bæredygtig udvikling i de lokalsamfund, hvor vi driver forretning. Nøje gennemtænkte mangfoldighedsinitiativer er afgørende for vores evne til at finde de mest talentfulde medarbejdere og skabe et kreativt arbejdsmiljø.

Et andet kerneaspekt i social bæredygtighed er at tilbyde sikre arbejdspladser, og vi har gennem mange år haft en systematisk tilgang til dette arbejde.

Et tredje aspekt er at føre en åben dialog og løbende dele information med kunder og interessenter.