Talentstyring

Danmarks fremtidige velstand afhænger af, at vi har adgang til teknisk kompetence i en verden, som bliver mere og mere teknikbaseret. NCC yder et aktivt bidrag til talentstyringen i samfundet gennem både undervisning og arbejdsmarkedsinitiativer.

Hovedsponsor for Matematikcenter

Eftersom matematik er et emne, der ligger NCC’s hjerte nær, er vi hovedsponsor for Matematikcenter, som hjælper mere end 100.000 folkeskole- og gymnasieelever med at lave deres matematiklektier og klare skolen. Matematikcenter har mere end 25 lektiecaféer i Sverige, Danmark og Norge. Planen er at lancere konceptet i Finland i 2016/2017.

Grundlæggende matematiske færdigheder er altafgørende for, at man kan klare sig gennem folkeskolen og videregående studier i gymnasiet og på universitetet. Lektiehjælp mindsker desuden social eksklusion og er en stor hjælp for børn, der ikke kan få hjælp andre steder.

Partnerskabet med Matematikcenter giver NCC’s medarbejdere mulighed for at engagere sig i lektiecaféerne som frivillige. Det næste skridt er at finde steder, hvor der kan åbnes nye lektiecaféer i nærheden af NCC’s lokationer. Sammen med Matematikcenter lancerer vi desuden pluggakuten.se – et website med NCC som enesponsor, som vil blive bygget op lidt efter lidt.

Trainees

Vores trainee-program er det perfekte bindeled mellem teori og praksis. Her får du mulighed for at tilegne dig en bred viden om vores virksomhed, jobmuligheder og karriereveje hos NCC, samtidig med at du skaber et solidt fundament, som du kan bygge videre på i fremtiden.

Vi har flere faste moduler, fx produktion, prisfastsættelse og indkøb.