Miljøbevidst erhvervsbyggeri

En nybygget ejendom skal i vores optik ikke alene opfylde nutidige, men også fremtidige krav til energieffektivitet.

Bæredygtighed er et fælles ansvar

På trods af de seneste års tiltag inden for byggeriet, forbruges 40% af den samlede energi i Norden stadig i bygninger. Heraf bruges 85% i driftsfasen til varme, køling, ventilation og belysning, og her kan der gøres meget for at nedbringe energiforbruget.

Når vi udvikler miljøbevidst byggeri, tiltrækker vi investorer, som arbejder målrettet på at etablere porteføljer med bæredygtige ejendomme. På den måde bliver der efterhånden flere og bedre muligheder for at tilbyde energibevidste lejemål til virksomheder. Derfra er det op til lejerne at gøre en forskel for miljøet ved at udnytte de muligheder for bæredygtig adfærd, som de energieffektive ejendommene understøtter.

Læs miljøbrochuren