Miljøbevidst erhvervsbyggeri

En nybygget ejendom skal i vores optik ikke alene opfylde nutidige, men også fremtidige krav til energieffektivitet.

Bæredygtighed er et fælles ansvar

På trods af de seneste års tiltag inden for byggeriet, forbruges 40% af den samlede energi i Norden stadig i bygninger. Heraf bruges 85% i driftsfasen til varme, køling, ventilation og belysning, og her kan der gøres meget for at nedbringe energiforbruget.

Når vi udvikler miljøbevidst byggeri, tiltrækker vi investorer, som arbejder målrettet på at etablere porteføljer med bæredygtige ejendomme. På den måde bliver der efterhånden flere og bedre muligheder for at tilbyde energibevidste lejemål til virksomheder. Derfra er det op til lejerne at gøre en forskel for miljøet ved at udnytte de muligheder for bæredygtig adfærd, som de energieffektive ejendommene understøtter.

Gladsaxe Company House, der har opnået topkarakteren Platin inden for bæredygtighedsnormen DGNB er et eksempel på NCC’s ambitioner inden for bæredygtighed.

Valget af en miljøklassificeret ejendom er en strategisk beslutning

En miljøbevidst arbejdsplads er mere end en miljøklassificeret ejendom. At være en miljøbevidst arbejdsplads er en strategisk beslutning i virksomheden, som også handler om at tilbyde en sund og attraktiv arbejdsplads til sine medarbejdere.

I dag er virksomhederne bevidste om, at beslutninger, som tages i dag, har betydning for virksomhedens image, kunderelationer og den enkeltes sundhed i mange år frem. Derfor ses valg af nye lokaler i et bredt, strategisk perspektiv – både i forhold til interne og eksterne interessenter.

Valget af en miljøklassificeret ejendom påvirker virksomhedens image positivt og signalerer noget om virksomhedens interesse for miljø og engagement i medarbejderne. Gode vaner og sundt indeklima styrker virksomheden på flere fronter. En arbejdsplads med frisk luft, masser af dagslys og grønne omgivelser gør os mere oplagte og sænker sygefraværet. Det har lige så stor betydning som arbejdspladsens indretning.

NCC Property Development har som miljømål:

Miljøcertificering:

  • Alle vores projekter miljøcertificeres efter DGNB standard med karakteren Gold som minimum.

Green lease:

  • Alle vore lejere tilbydes en såkaldt Green Lease, der betyder uddannelse af vores lejere i miljøbevidst adfærd og optimal brug af ejendommen samt en to-årig opfølgning på ejendommens energiforbrug 

Materialer:

  • Vi sigter mod at anvendelse af materialer, der påvirker miljø og helbred mindst muligt.
  • Vi arbejder proaktivt på at reducere affaldsmængden i vore projekter mest muligt.