Miljøcertificeringer

En investering i en miljøcertificeret bygning er en win-win-situation for dig som kunde, for os i NCC - og for samfundet som helhed, eftersom det er et fælles bidrag til en bæredygtig udvikling.

Som ejendomsejer kan du indsamle fakta om bygningens miljøegenskaber, som du kan formidle enkelt og tydeligt. Og som kunde har du enklere ved at sammenligne forskellige bygningers egenskaber, eftersom en miljøcertificering viser, om en bygning opfylder visse kriterier. Og for os i NCC kan vi ved at bygge miljøcertificerede bygninger vise, at vi tager ansvar for at minimere bygningens miljøpåvirkning.

Struktureret metodologi

Når vi bygger i overensstemmelse med et miljøcertificeringssystem, følger vi en struktureret metodologi, som gør det nemmere for os at håndtere miljø- og klimamæssige udfordringer i alle dele af byggeprocessen, så vi kan formidle dem til vores kunder på en enkel og informativ måde.

Vi har styr på en lang række miljøcertificeringer

Hos NCC er vi eksperter i mange forskellige miljøcertificeringssystemer, herunder BREEAM, DGNB og Nordic Ecolabel.

Vi oplever, at miljøcertificering af bygninger får større og større betydning, og i fremtiden vil det være et standardkrav fra projektudviklingskunder som dig. Vi ønsker at imødekomme fremtidige krav som disse, og derfor kan vi allerede i dag hjælpe dig med at designe en bygning i henhold til et af de miljøcertificeringssystemer, som NCC er kvalificeret til at anvende.

Nemmere at udleje

Undersøgelser viser, at miljøcertificerede bygninger er nemmere at udleje. Derudover er lejerne indstillet på at betale en højere husleje for at leje sig ind i en miljøcertificeret bygning.

Undersøgelserne viser også, at en miljøcertificering øger bygningens værdi. For virksomheder er det en enkel måde at vise, internt og eksternt, at virksomheden gør en aktiv indsats for miljøet og træffer beslutninger, som minimerer virksomhedens indvirkning på klimaet og miljøet, for eksempel ved sit valg af hovedkontor.

Lavere risiko

Ud over den værdi som en certificeret bygning udgør, reducerer du også din risiko ved at gøre dig mindre afhængig af ekstern energiforsyning til bygningen. Den højere økonomiske indsats, der er påkrævet for at foretage en større investering, opvejes stort set af et lavere energiforbrug og dermed lavere driftsomkostninger for ejendommen over tid.