Portland Towers

BREEAM

BREEAM er en engelsk mærkningsordning, der skal fremme miljøvenligt og energieffektivt byggeri.

Der gives point i forskellige kategorier. Kategorierne afvejes mod hinanden ved hjælp af nogle fastlagte faktorer, der afspejler deres indflydelse på miljøet.

  • Energi (forbrug og CO2udslip)
  • Bygningsdrift
  • Sundhed og trivsel
  • Transport (transport relateret CO2 udslip og placeringsrelaterede faktorer)
  • Vand (forbrug og effektivitet inde og ude)
  • Materialer
  • Arealforbrug og placering
  • Økologi (bevarelse og forbedring af grunden)

Kriterierne forholder sig i høj grad til eksisterende lovgivning og vurderingskriterier.

Afhængig af hvor mange point byggeriet får, kan det certificeres som : Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding - eller med 1 til 5 stjerner

NCC´s ambition er at skabe bygninger, som påvirker miljøet mindst muligt, og ved hjælp af BREEAM opnås en bred og komplet vurdering af bygningers samlede miljøpåvirkning.